JPPro

Gửi email cho chúng tôi: [email protected]

Phó Tổng PET muốn thoái hết cổ phiếu sau gần nửa năm sở hữu

Sau gần nửa năm sở hữu, ông Nguyễn Đức Minh – Phó Tổng Giám đốc Petrosetco (HOSE: PET) muốn bán toàn bộ 2 triệu cp PET nắm giữ, tương ứng tỷ lệ 1.86% vốn,  trong thời gian từ 10/06-08/07, nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Nếu xét theo thị giá cổ phiếu PET những phiên gần đây quanh vùng 30,000 đồng/cp, ước tính ông Minh có thể thu về khoảng 60 tỷ đồng sau thương vụ.

Ông Minh sở hữu 2 triệu cp trên sau khi mua vào trong 2 ngày 20-21/12/2023. Kể từ thời điểm đó đến phiên gần nhất 07/06/2024, tức gần 6 tháng trôi qua, giá cổ phiếu PET tăng gần 13% sau nhiều biến động.

Trong khoảng thời gian thực hiện giao dịch nêu trên, PET có lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 vào ngày 14/06, dự kiến thông qua nhiều kế hoạch quan trọng cho năm 2024 như kinh doanh hồi phục với lãi sau thuế 205 tỷ đồng, tăng 47% so với thực hiện 2023; cổ tức tối đa 10%; thay đổi 2 vị trí thành viên HĐQT, bao gồm miễn nhiệm ông Trịnh Thanh Cần và ông Nguyễn Quý Thịnh, ngược lại bầu bổ sung ông Nguyễn Như Long và ông Hồ Minh Việt.

Trước đó, Công ty tổ chức đại hội bất thành vào ngày 26/04, do tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chỉ 36.3%, không đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Ông Nguyễn Đức Minh

Ông Nguyễn Đức Minh sinh năm 1985, được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua làm thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2023, đến 22/05/2023 chính thức vào ghế Phó Tổng Giám đốc.

Gần đây, ông Minh đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT PSD – công ty con do PET sở hữu trực tiếp 76.93% vốn. Trước khi giữ các vai trò quan trọng tại PET và PSD, ông từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Đầu tư tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) giai đoạn 2011-2023. Cũng ở khoảng thời gian này, ông kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại nhiều tổ chức khác nhau trong những giai đoạn ngắn, như Thành viên HĐQT tại CTCP Viglacera Hạ Long, CTCP Bao bì Biên Hoà, CTCP Tập đoàn Casper Việt Nam, hay thành viên Ban kiểm soát tại CTCP Giống cây trồng Miền Nam, Gilimex, CTCP Khử trùng Việt Nam.