JPPro

Gửi email cho chúng tôi: [email protected]

Đòn bẩy và ký quỹ

Giao dịch trên đòn bẩy

Bạn có thể giao dịch Forex và CFD và sử dụng đòn bẩy khi đầu tư. Điều này cho phép bạn giao dịch ngay cả khi thị trường gặp biến động. Khi bạn đầu tư tại JP Pro, các giao dịch của bạn được thực hiện bằng tiền vay. Ví dụ: đòn bẩy 1: 500 cho phép bạn giao dịch với 50.000 đô la trên thị trường bằng cách chỉ dành 100 đô la làm tiền gửi bảo đảm. Hãy nhớ rằng, giao dịch sử dụng đòn bẩy

Bạn chưa có tài khoản?? Mở một tài khoản và bắt đầu giao dịch ngay

Bạn có biết? Nếu bạn đang giao dịch và vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống mức thấp hơn, bạn có thể yêu cầu tăng đòn bẩy. JP Pro sẽ xem xét yêu cầu theo từng trường hợp cụ thể và từ chối các yêu cầu chưa thực sự phù hợp.

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ có thể được coi là một khoản tiền gửi cần thiết để duy trì các vị thế mở. Đây không phải là phí hoặc chi phí giao dịch. Hiểu một cách đơn giản đây là số vốn tối thiểu cần có trong tài khoản giao dịch và phân bổ dưới dạng tiền gửi ký quỹ. Số tiền ký quỹ mà bạn được yêu cầu đưa ra cho mỗi cặp tiền tệ thay đổi theo hồ sơ đòn bẩy được liệt kê ở trên.