JPPro

Gửi email cho chúng tôi: [email protected]

Giải thưởng

Với sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng, JP Pro đã trở thành một trong những nhà môi giới dẫn đầu thị trường toàn cầu. Chúng tôi tự hào khi là nhà môi giới dành được nhiều giải thưởng cao quý.

FOREXBROKERS.COM 2022

Nhà môi giới có nền tảng giao dịch tốt nhất năm 2022

Xuất sắc về các hạng mục:

  • MetaTrader
  • Nền tảng & Công cụ

GIẢI THƯỞNG FINTECH CUỐI CÙNG 2022

SÀN MÔI GIỚI CỦA NĂM

ULTIMATE FINTECH AWARDS 2022

SÀN MÔI GIỚI CỦA NĂM

SOCIAL CHAMPION AWARD 2020

Thành tích xuất sắc trong các hạng mục

  • Dịch vụ chuyên nghiệp
  • Công cụ và nền tảng

ForexBrokers.com

JP Pro đã đạt được giải thưởng nhà môi giới có nền tảng giao dịch thân thiện năm 2022 theo đánh giá của ForexBrokers.com