JPPro

Gửi email cho chúng tôi: [email protected]

Loại tài khoản

Với các điều khoản cực kỳ cạnh tranh, bạn có thể giao dịch hơn 500 công cụ CFD trải dài trên 6 loại tài sản.

Tài khoản tiêu chuẩn
$100Nạp
 • Đòn bẩy: 1.2

 • Phí hoa hồng : $0

 • Phí qua đêm:

 • Tiền gửi tổi thiếu: $100

Tài khoản ECN
$500Nạp
 • Đòn bẩy: 0.6

 • Phí hoa hồng: $10

 • Phí qua đêm:

 • Tiền gửi tổi thiếu: $500

Tài khoản Pro
$5,000Nạp
 • Đòn bẩy: 0.1

 • Phí hoa hồng: $6

 • Phí qua đêm:

 • Tiền gửi tổi thiếu: $5,000

Tài khoản Islamic
$100Nạp
 •  Đòn bẩy: 1.2

 • Phí hoa hồng: $0

 • Phí qua đêm: Không

 • Tiền gửi tổi thiếu: $100

So sánh tài khoản

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

Chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ bạn theo nhu cầu của bạn.