JPPro

Gửi email cho chúng tôi: [email protected]

Chú trọng sản phẩm chứng chỉ quỹ mở, công ty chứng khoán của Finhay bắt tay cùng VCBF

Chủ tịch Công ty Chứng khoán Vina chia sẻ rằng chứng chỉ quỹ mở là sản phẩm Công ty chú trọng và phát triển mạnh. VNSC tin rằng đây là sản phẩm đầu tư phù hợp với nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt các nhà đầu tư bán chuyên, với nguồn lực thời gian và kiến thức giới hạn nhưng vẫn có mong muốn tham gia đầu tư.

Trong tháng 6/2024, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phân phối sản phẩm đầu tư chứng chỉ quỹ VCBF trên nền tảng số của VNSC.

Theo đó, VCBF đã ký thoả thuận hợp tác cùng Công ty chứng khoán Vina để chính thức phân phối bốn quỹ mở của VCBF từ tháng 6 năm 2024, bao gồm: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF (VCBF-BCF), Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF (VCBF-TBF), Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF (VCBF-FIF).

VNSC và VCBF ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phân phối sản phẩm đầu tư chứng chỉ quỹ VCBF

Ông Nghiêm Xuân Huy – Chủ tịch Công ty Chứng khoán Vina, chia sẻ: “Chứng chỉ quỹ mở là sản phẩm được chúng tôi chú trọng và phát triển mạnh, chúng tôi tin rằng đây là sản phẩm đầu tư phù hợp với nhà đầu tư Việt Nam, đặc biệt các nhà đầu tư bán chuyên, với nguồn lực thời gian và kiến thức giới hạn nhưng vẫn có mong muốn tham gia đầu tư”. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) được thành lập vào tháng 12/2006. Năm 2022 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi VNSC chính thức thuộc quyền sở hữu của Finhay.

Sau khi hoàn tất việc mua lại và tiếp quản một công ty chứng khoán riêng, Finhay đã tiến hành chuyển đổi các sản phẩm tài chính khách hàng thực hiện mua/bán sang cho VNSC thay vì thực hiện ủy thác quản lý danh mục đầu tư cho công ty quản lý quỹ đối tác của Finhay trước đó.

Song song đó, Finhay lên kế hoạch xúc tiến để VNSC trở thành đại lý phân phối chứng chỉ quỹ cho các quỹ đầu tư. Khi trở thành đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, VNSC cũng sẽ thay mặt các Công ty Quản lý Quỹ quản lý phân phối sản phẩm và ghi nhận thông tin nhà đầu tư, lệnh đầu tư theo pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank là Công ty TNHH hai thành viên với sự tham gia góp vốn của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”) và Công ty Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited. VCBF quản lý tài sản với giá trị gần 6,180 tỷ đồng, tính đến 31/05/2024.